Odbor statistiky a optimalizace

doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.

vesely.v@fme.vutbr.cz

tel.: +2534   A1/1945