Odbor algebry a diskrétní matematiky

doc. Mgr. Petr VAŠÍK, Ph.D.

Tajemník pro výuku
vasik@fme.vutbr.cz

tel.: +2536   A1/1821