Odbor počítačové grafiky a geometrie

doc. Ing. Pavel ŠTARHA, Ph.D.

starha@fme.vutbr.cz

tel.: +2745   Kolejní 4, E419