Odbor matematické analýzy

Mgr. Viera ŠTOUDKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, Ph.D.

ruzickova@fme.vutbr.cz

tel.: +2548   A1/1828


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f(x) = x + 1, g(x) = - x² + x + 5