Odbor matematické analýzy

doc. Mgr. Pavel ŘEHÁK, Ph.D.

rehak.pavel@fme.vutbr.cz

tel.: +2532   A1/1820

Please, do not send me so many papers for refereeing!

Výuka / Teaching

Matematika 3

Matematika 2

Funkcionální analýza 1

Může se hodit (v M2, M3)


Různé / Miscellaneous