Odbor matematické analýzy

doc. Mgr. Pavel ŘEHÁK, Ph.D.

rehak.pavel@fme.vutbr.cz

tel.: +2532   A1/1820

Please, do not send me so many papers for refereeing!

Výuka / Teaching

Funkcionální analýza 1 (akad. r. 2017/2018)

Matematika 3 (akad. r. 2017/2018)

Matematika 2

Může se hodit (v M1, M2, M3)


Různé / Miscellaneous