Odbor matematické analýzy

doc. Mgr. Pavel ŘEHÁK, Ph.D.

rehak.pavel@fme.vutbr.cz

tel.: +2532   A1/1820

Materiály k výuce

Matematika 2 (2016/2017) - co umět ke zkoušce, průběh zkoušky

Témata pro první zápočtovou písemku, Matematika 2 (2016/2017)

Témata pro druhou zápočtovou písemku, Matematika 2 (2016/2017)


Různé

Please, do not send me so many papers for refereeing!

Moje fakultní stránka

Moje stará stránka (Matematický ústav AVČR)

Pár dalších drobností: 

Nezbytná pololineární reklama

Nonlinear differential equations in the framework of regular variation 

Továrna na integraci (ochutnávka z nedokončených skript)

Racionalizace iracionálních integrandů (ochutnávka z nedokončených skript)