Odbor algebry a diskrétní matematiky

Mgr. Aleš Návrat, Ph.D.

navrat.a@fme.vutbr.cz

tel.: +2533 54114 2722   Kolejní 4, 1835