Odbor počítačové grafiky a geometrie

Ing. Karel MARTIŠEK, Ph.D.

martisek.k@fme.vutbr.cz

tel.: +2551   A1/1926