Odbor počítačové grafiky a geometrie

doc. PaedDr. Dalibor MARTIŠEK, Ph.D

martisek@fme.vutbr.cz

tel.: +2713   Kolejní 4, E414

Osobní stránka