Odbor matematické analýzy

prof. Aleksandre LOMTATIDZE, DrSc.

lomtatidze@fme.vutbr.cz

tel.: +2528   Technická 2, A1/ 1837