Odbor matematické analýzy

doc. Ing. Petr TOMÁŠEK, Ph.D.

tomasek@fme.vutbr.cz

tel.: +2552   A1/1823

 Fakultní osobní stránka