Odbor statistiky a optimalizace

Mgr. Zuzana HÜBNEROVÁ, Ph.D.

hubnerova@fme.vutbr.cz

tel.: +2550   D5/447

Programs for CSDA paper can be downloaded here.