Odbor počítačové grafiky a geometrie

Mgr. Jana HODEROVÁ, Ph.D.

Tajemník pro oborové studium
hoderova@fme.vutbr.cz

tel.: +2800   A1/1827

Doporučená skripta pro předmět 1PG a 1KG:

Konstruktivní geometrie, viz Borecká, K. a kol. Konstruktivní geometrie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. ISBN 80-214-3229-2

 

1PG - Počítačová geometrie a grafika:

Poznámky ze cvičení 1PG:

 

1KG - Konstruktivní a počítačová geometrie:

 

K následujícím tématům budou postupně přidávány řešené a neřešené příklady

Tělesa v MP (MP=Mongeovo promítání) a kolmé axonometrii:

Kinematika:

Šroubovice:

Šroubové plochy:

Rotační plochy:

Rozvinutelné plochy:

Početní příklady: