Odbor matematické analýzy

RNDr. Rudolf HLAVIČKA, CSc.

hlavicka@fme.vutbr.cz

tel.: +2894   A3/614

 

Moderní metody programování 2005-2016

Anotace

Pokus NSciLibrary v.0 Evoluce... Polymorfismus JSEval Grafy Vector

Zdroje na internetu:

 .Net Downloads

 Informace z přednášek 2003

1. L1.pdf 7. IngArray.cs (pole inženýrů)
2. L2.pdf 8. NMathLib.cs, NMathLibApp.cs
3. L3.pdf Příklady solver.cs (kostra) 9. NMathLibApp2.cs
4. L4.pdf Příklady 10. WinGemEvents.zip
5.-6. Příklady 11.

WinGEM.zip

12. NumberRows.zip, code.rtf

13.

NFourier.zip

 

M3-Maple

Zadání semestrální práce
Kód1 Řady Euler1 Euler2 Taylor Integrály (pdf , gif )
VisualODE