Odbor matematické analýzy

prof. RNDr. Jan FRANCŮ, CSc.

francu@fme.vutbr.cz

tel.: +2719   A1/1839

 Výuka:

  Matematika 1 (ZS - 1. ročník)

     Texty ke stažení: Požadavky ke zkoušce

    Učební texty: M1-01-Základy matematiky, M1-02-Lineární algebra, M1-03-Analytická geometrie, M1-04-Funkce, M1-05-Limita+spojitost, M1-06-Derivace, M1-07-Aplikace_derivace

  Matematika 2 (LS - 1. ročník)

     Texty ke stažení:  Požadavky ke zkoušce, Implicitní funkce , Křivkový a plošný integrál

 Funkcionální analýza (LS - 2. ročník Mat. Ing.)

     Texty ke stažení: Požadavky ke zkoušce, Příklady a otázky

  Parciální diferenciální rovnice (ZS - 3. ročník Mat. Ing.)  

     Texty ke stažení: Obyčejné diferenciální rovnice, Příklady z ODRPožadavky ke zkoušce

  Moderní metody řešení diferenciálních rovnic (ZS - 5. ročník Mat. Ing.)

     Texty ke stažení: Požadavky ke zkoušce, Stochastické diferenciální rovnice, StDR-úvod

  Úvod do TeXu (LS - 1. ročník Mat. Ing. a další zájemci - nepovinný)

     Texty ke stažení:  TeX-1-10, TeX-2-10, TeX-3-10, TeX-4-10, TeX-5-10, TeX-6-10, TeX-7-10, TeX-8-10, TeX-9, Font

   N. Svanstedt: Mini-course on the FEM:  text

   Další texty ke stažení:  Řecká abeceda  Řecká abeceda s anglickou výslovností