Odbor algebry a diskrétní matematiky

doc. RNDr. Petr EMANOVSKÝ, Ph.D.

emanovsky@fme.vutbr.cz

tel.: +2720   Kolejní 4, E320