Odbor algebry a diskrétní matematiky

Ing. Hana Druckmüllerová, Ph.D.

ydruck00@stud.fme.vutbr.cz

tel.: +2553   Kolejní 4, E229