Odbor počítačové grafiky a geometrie

prof. RNDr. Miloslav DRUCKMÜLLER, CSc.

Vedoucí odboru
druckmuller@fme.vutbr.cz

tel.: +2727   Kolejní 4, E420

Osobní stránka