Odbor algebry a diskrétní matematiky

prof. RNDr. Miroslav DOUPOVEC, CSc.

doupovec@fme.vutbr.cz

tel.: +2530   A1/1841

Konzultace

Příklady z M1: Analytická geometrie(.PDF)

Příklady z M1: Základní vlastnosti funkcí (.PDF)

Příklady z M1: Limita a spojitost (.PDF)

Příklady z M1: Derivace funkce (.PDF)

Příklady z M1: Geometrické aplikace derivace a L' Hospitalovo pravidlo (.PDF)

Příklady z M1: Monotonnost, extrémy a průběh funkce

Příklady z M1: Diferenciál a Taylorův polynom (.PDF)

Příklady z M1: Výpočet neurčitého a určitého integrálu(.PDF)

Příklady z M1: Aplikace určitého integrálu(.PDF)

Příklady z M1: Křivky zadané parametricky a polárně(.PDF)

Příklady z M2: Základní vlastnosti funkcí více proměnných(.PDF)

Příklady z M2: Parciální derivace, gradient a směrová derivace(.PDF)

Příklady z M2: Diferenciál(.PDF)

Příklady z M2: Tečná rovina a Taylorův ploynom(.PDF)

Příklady z M2: Extrémy funkcí více proměnných(.PDF)

Příklady z M2: Funkce zadané implicitně(.PDF)